Vertrouwenspersoon met dubbele pet? Niet doen!

Vertrouwenspersoon met dubbele pet? Niet doen!

Dit moet je niet willen in je bedrijf! Welke functies zijn nu juist niet te verenigen met die van Vertrouwenspersoon?

Zojuist werd ik geattendeerd op een vacature (zie plaatje) voor een HR-adviseur. Eén van de taken is het innemen van de rol van vertrouwenspersoon. Dan gaan mijn wenkbrauwen omhoog. Als iemand nu juist niet de rol van vertrouwenspersoon op zich moet nemen is het een HR-adviseur!

Ik citeer een stukje uit de brochure van het Huis voor Klokkenluiders, maar de boodschap is net zo goed van toepassing op ongewenste omgangsvormen in het bedrijf:

“Iemand die de rol van adviseur uitstekend kan vervullen, is de vertrouwenspersoon. Daarom is het verstandig om een interne of externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Het succes van een meldsysteem staat of valt met een professionele vertrouwensfunctie, al is het op grond van de wet Hvk niet verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben.
Het is belangrijk dat werknemers een vertrouwenspersoon makkelijk kunnen benaderen. De vertrouwenspersoon zelf moet een luisterend oor bieden, goed op de hoogte zijn van alle regels en procedures, en weten wat hij wel en niet kan doen. Een goede vertrouwenspersoon staat stevig in zijn schoenen en is goed opgeleid voor deze taak.

Werknemers hebben minder vertrouwen in de vertrouwenspersoon als hij een dubbele pet op heeft. Daarom zijn de volgende functionarissen niet geschikt als vertrouwenspersoon: de hoogste leidinggevende, HRM-medewerkers, de bedrijfsarts, ORleden, de compliance officer, de integriteitscoördinator en medewerkers die op een andere manier betrokken zijn bij meldingen.” (zie PDF)

Succesvol ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen in het bedrijf tegengaan begint ermee dat je de drempel voor een melder zo laag mogelijk houdt. De melder moet er zeker van zijn dat hij in volstrekt vertrouwen zijn verhaal kan doen en dat zijn melding op geen enkele manier negatieve gevolgen voor hem kan hebben. Een HR-adviseur als vertrouwenspersoon die tegelijkertijd het belang van het bedrijf moet dienen werkt juist drempelverhogend.

Over de schrijver
Reactie plaatsen