Trainen

Individuele kwaliteiten en méérwaarde leveren

Testen

'Weet wat je aan méérwaarde in huis hebt'


Het primaire doel van de testen die we doen is om het potentieel van de werknemer optimaal af te stemmen op het belang van het bedrijf. Onder potentieel verstaan we de unieke kwaliteiten, succesfactoren en mogelijkheden.


Het testen en het bespreken van de resultaten neemt doorgaans een paar uur in beslag.


De uitkomst van de testen beschouwen wij als een globale, momentane indicatie en dient als leidraad voor wat dieper graafwerk om onderliggende drijfveren en kansen naar de oppervlakte te krijgen: 'wat kan ik hier concreet mee, in mijn geval, in mijn bedrijf?'


Dat diepere graafwerk kunnen werkgever en werknemer samen doen. Als dat, om wat voor reden dan ook, niet lukt kunnen wij dat samen met de deelnemer doen.


Wat levert het op?

 • je weet welke kwaliteiten je in huis hebt
 • en waar je ze voor in kunt zetten
 • besparing op werving en selectie
 • ongewenst verloop voorkomen
 • snel kunnen schakelen en anticiperenTrainen

'Mindset en persoonlijke kwaliteit bepalen voor 95 procent het succes'


We trainen in persoonlijke strategische ontwikkeling en mindset.

Het doel van deze intensieve training is dat de deelnemer een permanent proces van ontwikkeling bij zichzelf in gang zet om met plezier en met succes waarde te leveren. Nu én in de toekomst.


Tijdens de training worden kwaliteiten, diepere drijfveren en kansen ontdekt en bepaalt de deelnemer zijn of haar persoonlijke strategie en concrete acties. Voor de korte termijn en voor de langere termijn. Mindset en het omgaan met belemmeringen lopen als een rode draad door de training heen. De training is zo opgebouwd dat de deelnemer een permanent proces van ontwikkeling bij zichzelf in gang zet om toekomstbestendig te blijven.


De training kan individueel worden gevolgd, maar ook in groepsverband.


De training kan in 3 maanden worden afgerond


Wat levert het op?

 • Helder inzicht in meerwaarde en employability
 • Persoonlijk actieplan dat inspireert
 • Meer voldoening in het werk
 • Meer gedaan krijgen in minder tijd
 • Meer flexibiliteit en innovatiekracht
 • Betere samenwerking
 • Structureel hoger Return On Investment