Spreekuur in het bedrijf

Soms lukt het HR en leidinggevenden niet om vat te krijgen op de onderstroom.

Het inschakelen van een onafhankelijke, professionele gesprekspartner

kan dan veel opleveren.

Coaching

Goed mentaal management is een niet te onderschatten kwaliteit in het bedrijf. Tevreden medewerkers presteren nu eenmaal beter en zijn goede ambassadeurs voor het bedrijf.

Op het spreekuur kan de werknemer bij ons terecht voor advies omtrent  allerlei vragen en problemen rondom werk en loopbaan.


Soms verdient het de voorkeur om de coach-gesprekken op neutraal terrein te voeren.

Stay- en Exit-gesprekken

Echt boven tafel krijgen waardoor mensen voor je willen blijven werken of waarom ze juist vertrekken! Dit is hele waardevolle feedback voor de organisatie. Deze feedback wordt door de werknemer vaak niet of nauwelijks gedeeld met de leidinggevende of met HR, maar wél met de buitenwereld.....

Het voeren van stay- en exitgesprekken levert vaak extra kansen op voor het bedrijf om beter te presteren..


Soms verdient het de voorkeur om de  deze gesprekken op neutraal terrein te voeren.

Vertrouwelijke gesprekken

Werknemers kunnen vrijblijvend (gevoelige) zaken bespreken met één van onze LVV vertrouwenspersonen. Vaak betreft het onderwerpen die hij of zij liever niet deelt met de eigen collega's of met de leidinggevende, maar die wél van grote invloed kunnen zijn op de bedrijfscultuur, het ziekteverzuim en de productiviteit. 


Onderwerpen:

Persoonlijke problemen

Pesten, ongewenste intimiteit en verstoorde werkrelaties

Integriteitsproblemen (klokkenluiders)


We geven advies en informatie over mogelijke acties die de werknemer zelf kan ondernemen. Wat wordt besproken blijft strikt onder ons, tenzij de werknemer zelf nadrukkelijk en weloverwogen aangeeft zijn werkgever te willen betrekken.


Meestal verdient het de voorkeur om vertrouwelijke gesprekken op neutraal terrein te voeren.