Spreekuur in het bedrijf

Soms lukt het HR en leidinggevenden niet om vat te krijgen op de onderstroom.

Het inschakelen van een onafhankelijke, professionele gesprekspartner

kan dan veel opleveren.

Coaching

Goed mentaal management is een niet te onderschatten kwaliteit in het bedrijf. Tevreden medewerkers presteren nu eenmaal beter en zijn goede ambassadeurs voor het bedrijf.

Op het spreekuur kan de werknemer bij ons terecht voor advies omtrent  allerlei vragen en problemen rondom werk en loopbaan.


Soms verdient het de voorkeur om de coach-gesprekken op neutraal terrein te voeren.

Stay- en Exit-gesprekken

Echt boven tafel krijgen waardoor mensen voor je willen blijven werken of waarom ze juist vertrekken! Dit is hele waardevolle feedback voor de organisatie. Deze feedback wordt door de werknemer vaak niet of nauwelijks gedeeld met de leidinggevende of met HR, maar wél met de buitenwereld.....

Het voeren van stay- en exitgesprekken levert vaak extra kansen op voor het bedrijf om beter te presteren..


Soms verdient het de voorkeur om de  deze gesprekken op neutraal terrein te voeren.

Gesprekken met de externe vertrouwenspersoon

Waar mensen samenwerken is er kans op ongewenste omgangsvormen en schending van de integriteit. Als een situatie escaleert is de prijs die hiervoor moet worden betaald is vaak hoog; zowel voor de werkgever als voor de werknemer. 

Werkgevers zijn trouwens bij wet verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving.


Om vervelende situaties en escalatie zoveel mogelijk te voorkomen bieden veel wergevers hun werknemers de mogelijkheid om in een veilige setting geheel vertrouwelijk hun verhaal te doen bij de (externe) vertrouwenspersoon.


Werknemers kunnen vrijblijvend (gevoelige) zaken bespreken met één van onze LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen. Vaak betreft het onderwerpen die hij of zij liever niet direct deelt met de eigen collega's of met de leidinggevende, maar die wél van grote invloed kunnen zijn op de bedrijfscultuur, het bedrijfsimago, het ziekteverzuim en de productiviteit.


Vertrouwenspersonen geven ook desgewenst voorlichting in het bedrijf en zij adviseren bij het maken van beleid.


Een vertrouwenspersoon schakel je in bij:


  • Ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie, ongewenste intimiteit en intimidatie dat gericht is tegen individuele medewerkers (ARBOwet Psychosociale Arbeidsbelasting). De medewerker kan zijn of haar verhaal vertrouwelijk kwijt aan de vertrouwenspersoon en wordt begeleid in het proces dat mogelijk volgt.
  • Integriteitsproblemen zoals bijvoorbeeld corruptie, machtsmisbruik, fraude, nalatigheid en andere zaken die de hele organisatie schaden. (Wet Huis voor Klokkenluiders). De medewerker kan vertrouwelijk sparren met de vertrouwenspersoon en wordt begeleid in het proces dat mogelijk volgt.
  • Advies ten aanzien van beleid en het voldoen aan de wetgeving als het gaat om goed werkgeverschap en het creëren van een veilige werkomgeving. 
  • Voorlichting geven over het beleid in de organisatie aan managers en medewerkers


Rol van de vertrouwenspersoon:

  • Opvang en begeleiding van de werknemer
  • Signaleren van knelpunten en adviseren bij het maken van beleid ten behoeve van een veilig werkklimaat
  • Voorlichten en informeren werknemers en management over het beleid in de organisatie en de rol van de vertrouwenspersoon


Meestal verdient het de voorkeur om gesprekken met de vertrouwenspersoon op neutraal terrein te voeren.