Spreekuur

We houden spreekuur in je bedrijf, net als de bedrijsarts.

Soms lukt het HR en leidinggevenden niet om vat te krijgen op de onderstroom.

Het inhuren van een onafhankelijke, professionele gesprekspartner kan wonderen doen.

Coaching

Mentaal management is een niet te onderschatten kwaliteit in het bedrijf. Tevreden medewerkers presteren nu eenmaal beter en zijn goede ambassadeurs voor het bedrijf.

Op het spreekuur kan de werknemer bij ons terecht voor advies omtrent  allerlei vragen en problemen rondom werk en loopbaan. 

Stay- en Exit-gesprekken

Echt boven tafel krijgen waardoor mensen voor je willen blijven werken of waarom ze juist vertrekken! Dit is hele waardevolle feedback voor de organisatie. Deze feedback wordt vaak niet of nauwelijks gedeeld met de leidinggevende of met HR, maar wél met de buitenwereld.....

Het voeren van stay- en exitgesprekken haalt vaak extra kansen voor het bedrijf tevoorschijn.

Vertrouwelijke gesprekken

Werknemers kunnen vrijblijvend (gevoelige) zaken bespreken met één van ons. Vaak zijn dat onderwerpen die hij of zij liever niet deelt met de eigen collega's of met de leidinggevende, maar die wél van grote invloed kunnen zijn op de bedrijfscultuur, het ziekteverzuim en de productiviteit. 


Onderwerpen:

Persoonlijke problemen

Pesten, ongewenste intimiteit en verstoorde werkrelaties

Integriteitsproblemen (klokkenluiders)


We geven advies en informatie over mogelijke acties die de werknemer kan ondernemen. Wat wordt besproken blijft strikt onder ons, tenzij de werknemer zelf nadrukkelijk en weloverwogen aangeeft zijn werkgever te willen betrekken.