3 Redenen om een vertrouwenspersoon aan te stellen

3 Redenen om een vertrouwenspersoon aan te stellen

Waar mensen met elkaar samenwerken is er altijd een risico dat er iets mis gaat in de omgang met elkaar. Bewust of onbewust kunnen medewerkers worden gepest, gediscrimineerd of (seksueel) geïntimideerd. Soms wordt zelfs agressie of geweld gebruikt. Ongewenste omgangsvormen leggen een behoorlijke psychische druk op slachtoffers en de gevolgen zijn kostbaar. Er ontstaat een ongezonde werksfeer en situaties kunnen zodanig uit de hand lopen dat slachtoffers hun werk niet goed meer kunnen doen, ziek worden of naar een nieuwe werkgever vertrekken.

Verplicht beleid om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen

De Arbowet verplicht elk bedrijf, groot of klein, beleid te hebben om psychosociale arbeidsbelasting bij medewerkers te voorkomen (Arbowet art. 3). Er moeten gedragsregels zijn opgesteld en er moet een klachtenprocedure zijn. Elke medewerker dient op de hoogte te zijn van dit beleid. Mocht een situatie onverhoopt uit de hand lopen dan zal de rechter vooral kijken naar wat de werkgever allemaal in het werk heeft gesteld om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Is het beleid alleen een papieren tijger, dan zal de rechter je verrassen met een (extra hoge) ontslagvergoeding.

Redenen om een vertrouwenspersoon aan te stellen

Hoewel het niet bij wet verplicht is om tevens een interne of externe vertrouwenspersoon aan te stellen  zijn er drie belangrijke redenen om het wél te doen.

1. Escalatie voorkomen

Als werkgever heb je lang niet altijd kijk op ongewenst gedrag en wat de effecten daarvan zijn op het slachtoffer, op de hele afdeling en uiteindelijk op de winstgevendheid van je bedrijf. Het is vaak nogal een drempel voor een slachtoffer om naar de leidinggevende of PZ te stappen om zijn of haar verhaal te doen. Meestal heeft dat te maken met angst voor de mogelijke gevolgen van een melding: ‘word ik wel serieus genomen?’, ‘vinden ze me misschien zwak?’, ‘welke gevolgen heeft een melding voor mijn carrière?’, ‘maak ik het niet juist erger als ik er iets van zeg?’, etcetera. Het komt maar al te vaak voor dat een medewerker in alle stilte lijdt, ziek wordt of op een dag plots een nieuwe werkgever heeft gevonden.

Als een werknemer weet dat hij of zij bij een onafhankelijk iemand, volledig vertrouwelijk, zijn of haar verhaal kwijt kan werkt dat drempelverlagend. De druk gaat van de ketel en de vertrouwenspersoon zal de werknemer begeleiden om escalatie te helpen voorkomen.

2. Hoge ontslagvergoedingen voorkomen

Rechters stellen werkgevers vaker in het ongelijk als er géén vertrouwenspersoon is aangesteld. Dat betekent vaak (hoge) ontslagvergoedingen. Op grond van de instructienorm en de jurisprudentie kan worden gesteld dat het niet aanstellen van een vertrouwenspersoon gelijk staat aan het niet voldoen aan de wettelijke eis om binnen de organisatie beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting te zoveel mogelijk te voorkomen. Elk bedrijf doet er dus goed aan om er alles aan te doen om te voorkomen dat een medewerker psychisch in de knoop raakt.

3. Praktisch handen en voeten geven aan beleid

Gecertificeerde vertrouwenspersonen zorgen voor goed beleid en geven voorlichting aan medewerkers. Zij houden vinger aan de pols en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Periodiek zal de vertrouwenspersoon in het bedrijf d.m.v. blogs, intranet, personeelsblad, e.d. zichzelf presenteren om het beleid levend te houden en drempels te verlagen. Jaarlijks maakt de vertrouwenspersoon een verslag met daarin de resultaten, een analyse en de knelpunten.

De externe vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon dient deskundig en geheel onafhankelijk te zijn. Deze rol is niet te combineren met de rol van maatschappelijk werker, P&O medewerker of directeur vanwege het risico “dubbele petten” dat drempelverhogend werkt. Om die reden kiezen bedrijven vaak voor een externe vertrouwenspersoon.

Ook kleinere bedrijven die een gedegen beleid willen voeren, maar niet de expertise hebben en/of iemand vrij kunnen maken voor de rol van vertrouwenspersoon, kiezen voor een externe vertrouwenspersoon die op basis van een vaste jaarvergoeding 7 x 24 uur per week ter beschikking staat. De externe vertrouwenspersoon zorgt zelf voor vervanging bij verlof of ziekte.

Anja Westerink is LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen én Integriteit

Als je gedegen beleid wilt voeren en aan de huidige wet- en regelgeving wil voldoen om psychosociale arbeidsbelasting en hoge kosten te voorkomen dan is het belangrijk om je goed te laten informeren. Wil je weten wat je kunt doen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via

telefoon: 06 – 27 14 67 15

of stuur me een mail

Over de schrijver
Reactie plaatsen