3 Efficiency-killers in het bedrijf

3 Efficiency-killers in het bedrijf

‘Productiviteit neemt steeds verder af, ondanks alle technologische innovaties en ondanks dat we steeds harder en meer werken. Het gevolg is minder welvaart en meer maatschappelijke problemen.’

Deze woorden zijn van Yves Morieux. In zijn nog altijd actuele Ted-talk  maakt hij (in charmant ‘Allo Allo’-Engels) glashelder waar de schoen wringt. Yves legt het in 17 minuten uit en komt met een logisch oplossing.

Kijk en luister hier naar zijn betoog of lees hieronder de samenvatting

Productiviteit daalt sterk

Ondanks alle technologische innovaties daalt de productiviteit sinds de jaren’70 van 5% per jaar naar minder dan 1% per jaar. Dit geldt voor Europa, de VS en voor Japan. Dit betekent dat de huidige generaties het economisch minder goed hebben dan hun ouders.

Yves stelt dat een heleboel van de huidige problemen wel eens hun wortels in de productiviteitscrisis kunnen hebben.

Waarom deze productiviteitscrisis?

Dogma’s over efficiëntie, effectiviteit en leiderschap hebben mensen contra-productief gemaakt. Een te eenzijdige focus op meetbaarheid en controle hebben we voor gezorgd dat mensen hun energie op de verkeerde zaken richtten.

Mensen stoppen hun tijd in vergaderingen, het schrijven van rapporten over wat ze zouden moeten doen, ongedaan moeten maken of opnieuw zouden moeten doen. Yves zegt, dat volgens zijn analyse 40 tot 80% van de tijd hiermee wordt verspild, terwijl ze harder en langer werken aan zaken die steeds minder waarde toe voegen. Precies daarom zijn mensen minder productief zijn op hun werk en ongelukkig ….

Je hebt het overal zien gebeuren: bij de overheid, in bedrijven, bij sociale instellingen en in het onderwijs. Je ziet het ook in de manier waarop we investeren, hoe we werken, de manier waarop we innoveren en de manier waarop we proberen te leren ons werk beter te doen.

3 Efficiencykillers

Yves Morieux stelt dat maar liefst 40% tot 80% van onze tijd wordt verspild aan de onderstaande  ‘Heilige Drie-eenheid’ in organisaties:

  1. Behoefte aan Duidelijkheid

De behoefte aan duidelijkheid over processen en rollen is efficiency-killer nummer 1.

Wie doet precies wat en op welk moment dient een collega taken over te nemen?

De angst voor onduidelijkheid  zorgt voor functieomschrijvingen waarin verantwoordelijkheden worden afgebakend. Je legt vast waar iemands rol begint en waar deze eindigt. Daarmee beperk je direct de samenwerking tussen mensen en afdelingen.

  1. Meetbaarheid

Het meten van individuele prestaties is efficiency-killer nummer 2.

Als alleen individuele prestaties worden gemeten dan zal je niet snel geneigd zijn om je collega’s te helpen. Dat zou dom zijn. Je zou namelijk kunnen zorgen voor betere prestaties van de collega’s waar jij mee wordt vergeleken. Je komt daardoor zelf op achterstand. Samenwerken is dus niet in jouw belang.

Als we mensen belonen op basis van hun meetbare resultaten, dan zullen zij hun energie en hun aandacht geven aan dat wat kan worden gemeten. En synergie is nu eenmaal (nog) niet te meten

  1. Verantwoording

De behoefte aan het kunnen aanwijzen van een verantwoordelijke is efficiency-killer nummer 3.

Als er iets mis gaat willen we de verantwoording bij iemand kunnen neerleggen. Daarom worden in complexe organisaties tussenpersonen neergezet, tussenafdelingen gecreeerd en processystemen uitgebreid. Daarmee wordt het niet duidelijker of we betere bedrijfsresultaten gaan halen, maar we weten in elk geval wél wie we de schuld kunnen geven als we falen.

“Als je hier over nadenkt, zie je dat we meer aandacht hebben voor het aanwijzen van een schuldige voor het geval we falen, dan dat we omstandigheden scheppen waarin succes mogelijk is. Alle menselijke intelligentie wordt gestopt in organisatiemodellen – structuren, processystemen – met als werkelijk doel dat we een schuldige kunnen aanwijzen voor het geval er wordt gefaald. We creëren dus organisaties die in staat zijn te falen.”

De oplossing ligt voor de hand….

Samenwerking niet langer hinderen

Samenwerking vermenigvuldigt energie en intelligentie van menselijke inspanning. Noem het synergie. Door samen te werken bereiken we meer met minder.

Als medewerkers niet zouden worden afgerekend op hun individuele meetbare prestaties, dan wordt het aantrekkelijker om te gaan samenwerken met de collega’s met wie je wordt vergeleken.

Aandacht richten op het onmeetbare

We hebben menselijke intelligentie en creativiteit hard nodig en moeten een organisatievorm uitvinden waarin deze menselijke potentie niet langer wordt verspild.

Nergens op de wereld is een instrument dat synergie kan meten. We weten dat het bestaat en hoe belangrijk het is voor de bedrijfsresultaten. Toch blijkt het nog erg moeilijk te zijn om hier vertrouwen in te hebben.

Wanneer mensen niet samenwerken moet je de schuld daarvan niet bij die mensen neerleggen. Dat zal de situatie niet veranderen. Je kunt beter naar de werksituatie kijken en je afvragen: Wat levert samenwerking op voor de individuele medewerker?

De toekomst van onze organisaties, onze bedrijven en onze maatschappij hangt af van leiders en managers die het voor mensen individueel aantrekkelijk maken om samen te werken.

Een te eenzijdige focus op het meetbare en het controleerbare is verspilling van het broodnodige  talent en van productieve synergie. De prestaties zullen afnemen en de organisatie zal de neiging hebben om dan juist nog meer structuren, processen en systemen toe te voegen.

Ik ga er van uit dat de negatieve gevolgen van oud denken een positief effect hebben op de bereidheid van bedrijven om het roer om te gooien voordat het te laat is.

Over de schrijver
Reactie plaatsen